На основу члана 37. и члана 38. Статута Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево, Управни одбор Библиотеке на седници одржаној 18.02. 2021. године донео је

О Д Л У К У

О висини чланарине у Библиотеци „Никола Сикимић Максим“ Кучево (у даљем тексту Библиотека) за 2021. годину.

Члан 1.

Висина чланарине у Библиотеци одређује се на годишњем нивоу. Годишња чланарина важи од датума уписа и уплате до истог датума наредне године.

Члан 2.

Висина чланарине се одређује према категоријама корисника, и то:

Одрасли: 500,00 динара

Ученици, студенти, пензионери: 300,00 динара

Породична: 600,00 динара.

Члан 3.

Право на бесплатан упис, уз одговарајућу документацију, имају следеће категорије корисника:

Деца предшколског узраста, ученици првог разреда основне школе, дародавци Библиотеке, аутори из Завичајног фонда Библиотеке, лица старија од 65 година, добровољни даваоци крви, социјално угрожене групе.

Члан 4.

Право на бесплатан упис имају и корисници који се упишу за време акција бесплатног уписа. Акције бесплатног уписа током године:

Током недеље у којој Библиотека обележава Дан библиотеке (27.јануар)

Светски дан књиге 23. априла (важи за сва лица)

Дан дечје књиге 2. априла (важи за лица до 18 година)

Дечја недеља (важи за лица старости до 18 година)

Повремене акције, наградне игре на профилима друштвених мрежа и по одлуци директора.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Библиотеке и на званичном сајту Библиотеке.

                                                      Управни одбор Библиотеке „Никола Сикимић Максим“

                                                     Председник Маја Пантић

One thought on “Одлука о висини чланарине

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *