За избор и уређивање поезије биће одговоран Марко Ђорђевић.

Марко Ђорђевић (фотографија: Данило Матаруга)

Марко Ђорђевић (1987, Крушевац) основне и мастер академске студије завршио је на Филолошком факултету Универзитета у Београду на Катедри за српску књижевност и језик са компаратистиком.

Пише докторску дисертацију из области усмене лирике.
Управља васпитно-образовним системом „Коста Вујић“, који је представљао и на Tedx
конферeнцији.
Научни радови из области народне књижевности и етнологије објављени су му у зборницима са
конференција и у књижевном часопису „Фолклористика.“

Један је од уредника песничког зборника „Тајни град” (ППМ Енклава, 2022).
Члан је уредничке редакције интернет портала Блудни стих.
Аутор романа „Није то ништа” (Аrеté, 2016) и песничке збирке „Пси који трче уназад“ (Књижевна
радионица Рашић, 2022).
Живи и ради у Београду.

За избор и уређивање есејистике, критике, публицистике биће одговоран Милан Радоичић.

Милан Радоичић (фотогафија: Драган Новаковић)


Милан Радоичић (1999, Лесковац) завршио је Гимназију у Бору, а дипломирао на Филозофском
факултету у Новом Саду, на одсеку за српску књижевност и језик.
Године 2021. изабран је за редовног члана Матице српске и добитник је стипендије Фонда замладе таленте – „Доситеја“ за 2022. годину.

Од 2020. један је од организатора Новосадског фестивала књиге. Током студија почео је са
писањем књижевних критика и есеја.

Периодично објављује у „Летопису Матице српске“ и часописима „Свеске“ и „Поља“.
Похађа мастер студије српске књижевности у Новом Саду.

За одабир и уређивање прозе биће одговорна Јована Дишић.

Јована Дишић (фотографија: Мирослав Животић)


Јована Дишић (1987, Пожаревац) основне и мастер академске студије завршила је на
Филолошком факултету у Београду, на Катедри за српску књижевност и језик са компаратистиком.
Управља Библиотеком „Никола Сикимић Максим” Кучево, у којој уређује и води књижевни програм.

Научни радови из народне књижевности, фолклористике и савремене поезије објављени су јој у
часописима „Фолклористика” и „Књижевни магазин”, као и у тематским зборницима

Уређивала је збирку прича „Гвоздена капија” (Народна библиотека „Вељко Дугошевић” Голубац, 2018).
Ауторка је романа „Вакуум” (Вулкан издаваштво, 2022).


Редакција часописа: Марко Ђорђевић (поезија), Милан Радоичић (есејистика), Јована Дишић
(проза), Санела Анкић, Маја Пантић и Јелена Марјановић.
Главни и одговорни уредник: Јована Дишић
Дизајн корица: Владимир Петровић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *