Објављујемо имена аутора чији ће прозни прилози бити објављени у трећем, тематском броју часописа Максим. Одлучили смо да проза у овом броју буде посвећена детињству. Тематско-мотивско богатство детињства, ређе као периода безбрижности, а чешће као периода у коме се зачињу важна и тешка животна питања и готово све најдубље човекове боли, очитава се и одабраној прози. Број посвећен Стевану Раичковићу биће разнолик стилски, поетички и генерацијски, али и обојен једном посебном нотом сете. Наиме, у овом броју наћи ће се и прича Горана Петровића, и то баш она коју је прочитао током свог гостовања у библиотеци у Кучеву у новембру 2022. године. Занимљиво је да су многи аутори прозних прилога првенствено песници, те је и то својеврсни омаж Стевану Раичковићу, песнику који је писао и прозу. Захваљујемо се свима на послатим текстовима и наглашавамо да је простор у часопису одраније ограничен, али и да нас је неколико прича инспирисало да већ сада одредимо тему четвртог броја. (Јована Дишић, уредник)

Осим Горана Петровића, у часопису ће се наћи прилози следећих аутора и ауторки: Јелена Ленголд, Верица Жугић, Гала Одановић, Давор Радуљ, Данијела Репман, Жељка Аврић, Илија Тепшић, Милица Снива, Ненад Милошевић, Петра Арсић.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *