Пројекат под називом “Дигитализација публикација објављених у Општини Кучево од посебног значаја за локалну заједницу” прошао је на Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2021. години, који је расписало Министарство културе и информисања почетком ове календарске године. Библиотеци “Никола Сикимић Максим” Кучево додељена су средства у износу од 700.000 динара, и намењена су за набавку опреме неопходне за дигитализацију, као и обраду дигитализованих садржаја.

У завичајном одељењу сваке библиотеке чува се култура једне средине, стављајући посебан акценат на савремене ствараоце, њихову афирмацију и представљање. Повезаност завичајног фонда у глобалну информациону мрежу допринела би доступности најширем кругу корисника.

О ПРОЈЕКТУ: Овим пројектом биће направљена селекција и разврставање по ауторима и жанровима. Најпре ће бити обрађени примерци првих кучевских  новина „Нови дан“, које садрже важна сведочанства о прошлости Кучева и околине, као и записа из области фолклористике, историје, археологије, савременог стваралаштва у уметности. Следећа фаза је обрада песничких збирки завичајних аутора, кроз два различита медија: дигитални и видео-дигитални, како би садржај приближили слабовидим и слепим лицима, али и учинили уочљивијим и доступнијим млађој популацији као циљној групи. Будући да је Општина Кучево мултиетничка средина, посебну пажњу ћемо посветили ствараоцима који припадају влашкој етничкој заједници снимајући и чинећи доступним њихово савремено стваралаштво на влашком говору. Дигитализацијом и постављањем дигиталних садржаја на друштвене мреже и интернет платформе млађој популацији (деци старијег школског узраста, средњошколцима, студентима) популаризује се савремено стваралаштво завичајних аутора. Дигитализацијом и видео-материјалом многобројним становницима Општине Кучево који су на привременом раду у иностранству омогућава се повезивање са савременим стваралаштвом свог краја, чиме се негују везе са завичајем и доприноси се очувању како локалног, тако и националног идентитета.

ИЗ КОНКУРСНОГ РЕШЕЊА: Чланови комисије су сагласни да је пројекат од великог значаја за локалну средину, како у области познавања локалне историје и фолклористике, тако и савременог стваралаштва. Комисија посебно истиче као предност овог пројекта дигитализацију за слепе и слабовиде особе и изразито заступљену мултиетничност.

Решење у целости можете последати ОВДЕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *