500,00 динара – одрасли

300,00 динара – ученици, студенти, пензионери

600,00 динара – породична чланарина

Бесплатан упис, уз одговарајућу документацију, имају следеће категорије корисника: деца предшколског узраста, ученици првог разреда основне школе, дародавци Библиотеке, аутори из Завичајног фонда Библиотеке, лица старија од 65 година, добровољни даваоци крви, социјално угрожене групе.

Право на бесплатан упис имају и корисници који се упишу за време акција бесплатног уписа. Акције бесплатног уписа током године:

Недеља у којој Библиотека обележава Дан библиотеке (27.јануар)

Светски дан књиге 23. априла (важи за сва лица)

Дан дечје књиге 2. априла (важи за лица до 18 година)

Дечја недеља (важи за лица старости до 18 година)

Повремене акције, наградне игре на профилима друштвених мрежа и по одлуци директора.

Одлуку Управног одбора о висини чланарине у 2021. години можете прочитати ОВДЕ.